BG|EN|.|.

CMV 50

CMV 50

CMV 100

CMV 100

CMV 375

CMV 375

CMV 446

CMV 446

OPXL

OPXL

CMV550

CMV550

CMV 1500P

CMV 1500P

CMV 1000

CMV 1000

CMV 50

CMV 50

"Алфакомерс" АД е изключителен вносител и дистрибутор за България на най-голямата турска компания за производство на хоризонтални и вертикални хладилни витрини SFA Cool. Продукцията й включва:

  • Плюсови витрини и ракли;
  • Минусови вертикални фризери и ракли.

Make an inquiry about this product
* you will fill up a form, where you'll leave personal data