BG|EN|.|.

Flags

Flags

Знамена

Click on the picture for next photo.

Знамена

Стандартни спецификации:
• Плетена полиестерна коприна с тегло 110-120 гр./м2:
  o Пигментен печат със светлоустойчивост от 7 до 8 пункта (от максимум 8), съобразно с ISO EN 105-B02
  o Пигментен печат със светлоустойчивост от 6 до 7 пункта (от максимум 8), съобразно с ISO EN 105-B04
  o Директен цифров печат с висока разделителна способност и дисперсни мастила
• Различни типове окачване

Make an inquiry about this product
* you will fill up a form, where you'll leave personal data